Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Soňa Svienta SV Rozvrh
Riaditeľka
sona.svienta@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslav Andráš AN Rozvrh
Učiteľ
miroslav.andras@lifeacademy.sk
 
 
Mgr. Alexandra Barriová BA Rozvrh
Učiteľka
alexandra.barriova@gmail.com
 
 
Mgr. Petra Bekešová BE Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
petra.bekesova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Benčatová BN Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma
sukenikovam@gmail.com
 
 
RNDr. Ivana Dunčková DU Triedna učiteľka: II. A
dunckova.ivana@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Hermanová HE Rozvrh
Učiteľka
pomahajuci@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika Chmurová CHM Rozvrh
Učiteľka
chmurovaveronika@gmail.com
 
 
PaedDr. Alexandra Kirňaková, PhD. KI Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
a.kirnakova@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Krajňáková KR Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia
monika.mk3@gmail.com
 
 
Mgr. Tomáš Macko MC Rozvrh
Učiteľ
tommacko03@gmail.com
 
 
Ing. Zuzana Majerčáková MJ Rozvrh
Učiteľka
zuzana.majercakova@lifeacademy.sk
 
 
Mgr. Jana Markóčiová MR Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda
jana.markociova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Mistríková MI Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
okatko@centrum.sk
 
 
Mgr. Lucia Neupauerová NE Rozvrh
Učiteľka
jancarova.lucia@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Papcunová PA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Veronika Rečičárová RE Rozvrh
Učiteľka
veronika.recicarova@gmail.com
 
 
Mgr. Bibiana Straková ST Rozvrh
Učiteľka
bibianastra@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Strenková SN Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
mstrenkova@gmail.com
 
 
PaedDr. Zuzana Tobisová TO Rozvrh
Učiteľka
zuzana.tobisova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Vernarčík VE Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
jana.vernarcik@gmail.com
 
 
PaedDr. Marta Vlachová VL Rozvrh
Učiteľka
vlachovamarta@gmail.com
 
 
Mgr. art. Lucia Zdútová Šťastná ZD Rozvrh
Učiteľka
lucia.zdut@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1109 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.06.2018