Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Soňa Svienta SV Rozvrh
Riaditeľka
sona.svienta@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslav Andráš AN Rozvrh
Triedny učiteľ: sekunda
miroslav.andras@lifeacademy.sk
 
 
Mgr. Nadežda Bacharová BC Rozvrh
Učiteľka
amabilis111@gmail.com
 
 
Mgr. Alexandra Barriová BA Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
alexandra.barriova@gmail.com
 
 
Mgr. Petra Bekešová BE Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
petra.bekesova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Hermanová HE Rozvrh
Učiteľka
pomahajuci@gmail.com
 
 
Mgr. Terézia Hlaváčiková HL Rozvrh
Učiteľka
tara377@hotmail.com
 
 
Mgr. Veronika Chmurová CH Rozvrh
Učiteľka
chmurovaveronika@gmail.com
 
 
PaedDr. Alexandra Kirňaková, PhD. KI Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
a.kirnakova@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Krajňáková KR Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
monika.mk3@gmail.com
 
 
Mgr. Tomáš Macko MC Rozvrh
Triedny učiteľ: príma
tommacko03@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Madejová MD Rozvrh
Učiteľka
zuzana.bodyova@gmail.com
 
 
Ing. Zuzana Majerčáková MJ Rozvrh
Učiteľka
zuzana.majercakova@lifeacademy.sk
 
 
Mgr. Jana Markóčiová MR Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
jana.markociova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Mýtniková MY Rozvrh
Učiteľka
eva.mytnikova@lifeacademy.sk
 
 
Mgr. Lucia Neupauerová NE Rozvrh
Učiteľka
jancarova.lucia@gmail.com
 
 
Mgr. Denisa Slavkovská SL Rozvrh
Učiteľka
denisa.slavkovska@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Strenková SN Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
mstrenkova@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Vargová VA Rozvrh
Učiteľka
vargamiroslava@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Vernarčík VE Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
jana.vernarcik@gmail.com
 
 
Mgr. art. Lucia Zdútová Šťastná ZD Rozvrh
Učiteľka
lucia.zdut@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018