Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Jašková
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Strenková
Triedny učiteľ RNDr. Ivana Dunčková
Sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Markóčiová
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Mistríková
Tercia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Krajňáková
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Bekešová
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Alexandra Kirňaková, PhD.

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.01.2018