Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ivana Dunčková
Príma Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Markóčiová
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Mistríková
Sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Mačuteková
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Bekešová
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Alexandra Kirňaková, PhD.
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Krajňáková

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.06.2017