Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A
Príma
II. A Triedny učiteľ RNDr. Ivana Dunčková
Sekunda Triedny učiteľ Mgr. Jana Markóčiová
III. A Triedny učiteľ Mgr. Mária Mistríková
Tercia Triedny učiteľ Mgr. Ivana Mačuteková
IV. A Triedny učiteľ Mgr. Petra Bekešová
V. A Triedny učiteľ PaedDr. Alexandra Kirňaková, PhD.

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2017